Eğitim

img

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ
Doğru Cevap Okulları okul öncesi eğitiminde Montessori, High Scope ve Reggio Emilia modellerinin temel özelliklerini sentezleyerek karma bir eğitim sistemi uygular.

 Severek Öğrenmeyi Öğrenir: Okullarımızda öğrenme aktivitelerinin temelinde severek öğrenme prensibi yatar. Tüm Doğru Cevap öğretmen, idareci ve hizmet personeli, eğitim gönüllüsü insanlardan oluşur. Çocukları, eğitimi, öğrenmeyi ve öğretmeyi seven insanlarla yol alıyoruz.

 Çocukların, bir işi severlerse çok iyi yapacaklarını biliyoruz. Onlardan beklediğimiz kazanımların gerçekleşmesi için, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmenin, okulu, arkadaşlarını, sınıfını, öğretmenini sevmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Tüm eğitim programlarımızı bu ilkeyi dikkate alarak hazırlıyor ve uyguluyoruz.

 

Montessori Eğitimi Sentezi: Her bir çocuğun bireyselliğine azami ölçüde uyan bir pedagoji programı uyguluyoruz. Çocuklarımız, özgür seçimlerde bulunurlar, hatalarını kendilerini denetlerler, hareket ederler, sosyal ilişkilerini kendileri kurarlar, çevreleri düzenli ve temizdir, özgür faaliyete dayalı bir disiplin ortamına sahiptirler, kitapsız okuma ve yazma etkinlikleri yaparlar, alıştırmalarını bolca tekrar ederler.

High Scope Eğitimi Sentezi: Bu yaklaşımda çocukların en fazla kendi kendilerine planlayıp uyguladıkları etkinliklerden öğrendikleri anlayışı esastır. Bir diğer deyişle, High/Scope Programı erken çocukluk eğitiminde “etkin öğrenme” kavramını temel alır. Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmaların0131cxn geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verilir.

Reggio Emilia Eğitimi Sentezi: “Eğitim her çocuğun hakkı” olduğu düşüncesiyle çocukların kaliteli bir eğitim alabilmesi için okul, aile ve toplumun iş birliği içinde çalışması gerektiği esas alınmıştır.

Reggio Emilia yaklaşımında, çocuklara somut yaşantılar sunulur, bu sayede yeni deneyimler kazanmalarına yardımcı olunur. Çocuklar araştıran, üreten ve hipotezlerini test eden kişilerdir. Kendilerini ifade ederken çok farklı sembolik araçlardan yararlanabilirler.

Doğru Cevap Okulları’nda, bu üç önemli eğitim yaklaşımının günümüz dünyasına uyarlanmış bir sentezini bulacaksınız.

Bilgilendirme Sistemi

Sistemimize abone olarak kolejimizde ki yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.